baner4.jpeg
  • zapis

  • galeria

  • zakup

NAJBLIŻSZE ZEBRANIE
14 lipca 2024 r. godz. 9:30 Zamek Królewski Niepołomice

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość zakupu ciasta cukrowego w opakowaniach 1 kg, w cenie 4,2 zł/kg.
Limit na rodzinę wynosi 3 kg według stanu na 31.12.2023. Minimalne zamówienie 1 paleta. Palety po 640 lub 800 kg, z dostawą w 1 miejsce w Kole.
Dofinansowanie WFOŚ 1,2 do kg.
Wypłata dofinansowania nastąpi po rozliczeniu zadania.
Ostateczny koszt dla pszczelarza 3 zł/kg
Na 1 rodzinę przysługuje 3 kg ciasta w rozliczeniu na Koło stan rodzin na 31.12.2023.

Ostateczny termin złożenia zamówień do 15 lipca 2024.

Zamówienia na ciasto proszę składać telefoniocznie, sms, e-mail do Sekretarz Koła kol. Małgorazty Porębskiej
tel. 798-489-361, e-mail: norna@interia.pl

Prezes  --  Zbigniew Lubiński

Św. Ambroży - Patron Pszczelarzy

Większość osób zajmujących się pszczelarstwem bez problemu wskaże św. Ambrożego jako patrona pszczelarzy. Jednak tylko niewielu potrafi powiedzieć na jego temat nieco więcej. Powszechnie znana jest legenda, że po narodzinach Ambrożego, w jego kołysce osiadł rój pszczół (według innej, rój usiadł na ustach dziecka). Przerażone piastunki usiłowały rój odpędzić, na co nie zgodził się ojciec Ambrożego. Miał nawet powiedzieć: "Jeśli niemowlę żyć będzie, będzie kimś wielkim". Na szczęście młody Ambroży przeżył.